האם ניתן לצרף כל מסמך לכתבי טענות?

ביהמ"ש הורה לתובע שצירף לכתבי טענותיו, תמונות מיניות של הצדדים, וכן תיאר לאורך סעיפים שלמים בכתב התביעה את הרגלי המין של הצדדים, להוציא את התמונות הנ"ל ולמחוק את כל הסעיפים המבזים והמפורטים שאין בהם צורך לתביעות, בהתאם לסמכות ביהמ"ש לפי תקנה 91 לתקסד"א

תקנה 91 לתקסד"א קובעת כי: "ביהמ"ש או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל עניין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו". במקרה דנא, הוגשו שתי תביעות על ידי התובע: תביעה רכושית בשל הקשר הזוגי בינו לבין הנתבע ותביעה לקביעת הסדרי ראיה. התביעה משרטטת את עיקרי טענות התובע כלפי הנתבע ומתארת את חיי הזוגיות בין הצדדים. ברם, התובע צירף כנספח לתביעה, תמונות בשלל מצבים שמהווים חדירה לפרטיות ופגיעה בכבוד האדם של הצדדים. ולעניין זה, אין זה משנה האם התמונות היו בהסכמה, ומה היו הנסיבות לתמונות הללו. כמו כן לאורך סעיפים שלמים מתאר התובע את הרגלי המין של הצדדים תוך תיאור מחריד, לא פחות, ותיאור שמהווה חדירה לפרטיות באופן בוטה ופגיעה בכבוד האדם של הנתבע.

והחשוב מכל, לצורך ההליכים שהוגשו אין צורך לכל דיון מהסוג אליו ניסה התובע להוליך את ביהמ"ש בצירוף התמונות הללו. בנסיבות אלו אין לביהמ"ש ספק כי מדובר בצירוף מביש שעלול להפריע לדיון הוגן ולסבכו ללא צורך. כ"כ, ספק רב אם התנהלות שכזו של בעל דין מהווה תום לב דיוני. לפיכך, ביהמ"ש מורה על מחיקת כתבי הטענות, הוצאות התמונות הנ"ל ומחיקת כל הסעיפים המבזים והמפורטים שאין בהם צורך לתביעות

תמש (ת"א) 22784-02-15 פלוני נ' אלמוני (משפחה; תמר סנונית פורר; 10/02/15) – ע' 5