ידועים בציבור – פרק ב'

שאל העלם את העלמה: התינשאי לי?

השיבה לו העלמה: לא!

ומאז הם חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה………

האומנם???

פרק ב' אינו פשוט כלל ועיקר, הגם שהוא טומן בחובו ציפיות לאושר אינסופי.

בפרק ב' מעורבים הילדים שלי והילדים שלך, ולעיתים גם הילדים שלנו; הרכוש שלי, הרכוש שלך וגם….. הרכוש שלנו…! כן, יש גם כזה.

מה עושים עם כל אלה? איך מסדירים את הזכויות? מה שלי? מה שלך? מה דין כספי הירושה? מי משלם מה? מה עושים כשרוצים לרכוש יחד דירה? מי יגור בדירה לאחר פטירה? מה נותן כל אחד לילדיו? מה נחשב רכוש נפרד ומה הופך למשותף? מה דין זכויות ידוע בציבור לאחר מות בן זוגו?

כאשר אנחנו בוחרים שלא להינשא בשנית (או בשלישית…), אין אנו מחסנים את עצמנו מסכסוך כספי ו/או משפטי.

החוק והפסיקה במדינת ישראל הולכים ומרחיבים את הכרתם בזכויות "הידועים בציבור", וכדברי כב' השופט ברק באחד מפסקי דינו האחרונים: "בני זוג ידועים בציבור אינם שני אנשים שתאונת דרכים הפגישה ביניהם………".

על יסוד תפיסה מתפתחת זו, זכויות הידועים בציבור אינן נופלות מזכויות זוג נשוי, ובמקרים מסוימים אף עולות עליהן.

הידעת?

"ידועים בציבור" יכולים להיחשב גם מי שאינם גרים יחד!

"ידועה בציבור" יכולה להיות גם אשת איש, וידוע בציבור יכול להיות גם נשוי לאחרת!

רכוש משותף יכול להיחשב גם רכוש הרשום על שם אחד הצדדים בלבד!

ידועים בציבור זכאים לרשת אחד את השני עפ"י הוראות חוק הירושה, אם שניהם אינם נשואים לאחר/ת!

ידועה בציבור שהייתה תלויה בבן זוגה זכאית ל- "דמי שיקום"!

מעשה בידוע בציבור שנפטר ולא השאיר אחריו צוואה, אבל כן השאיר דירה בה נותרה להתגורר בת זוגו. קמו ילדיו מן השבעה וביקשו למכור את הדירה. בת הזוג התנגדה וטענה כי היא יורשת חוקית של אביהם, ולא סתם יורשת – היא יורשת את אביהם כאילו היתה אשתו החוקית ולכן היא זכאית למחצית מהדירה!

ועוד מעשה בזוג אשר מטעמי נוחות ושמירה על פרטיות התגוררו בדירות נפרדות – האישה וילדיה בדירה אחת, והאיש וילדיו בדירה אחרת, כך במשך 10 שנים. מת האיש, וילדיו אשר לא חיבבו במיוחד את זוגתו, שמחו לחשוב שנפטרו לעולמים מבת זוגתו, שכן סברו לתומם שהמגורים הנפרדים לא הפכו אותם לידועים בציבור…. עד שהגיעו התביעות מבית המשפט.

זוג אחר שלא נישא, החליט לגור בביתה של האישה הרשום על שמה. שיפץ האיש המוכשר את ביתה המוזנח של אישה והשקיע בו את מיטב כספו. לאחר שמת האיש הגישו ילדיו כנגד האישה תביעה לקבלת השקעות אביהם בביתה, ואף תבעו מחצית ממנו לאור השבחתו הניכרת ועליית ערכו בשוק הנדל"ן… לארוחות שישי בביתה של האישה הם כבר לא הוזמנו….

טעויות אפשר למנוע!

צריך ורצוי לקבל ייעוץ משפטי כבר בתחילתו של קשר רציני ויציב, גם אם בוחרים שלא להינשא.

צריך ורצוי לחשוב מראש מה רוצים לשתף, מה רוצים להפריד, מה רוצה כל אחד להבטיח לילדיו ואיך רוצים לחלק… אם וכאשר נפרדים, גם אם לא נישאים.

רצוי וצריך לעשות סדר מראש כדי לחסוך עימותים מיותרים גם בין בני הזוג לבין עצמם וגם בין כל אחד מהם לבין ילדי האיש/האישה, ואסור לשכוח – את המתים לא ניתן להעיר, אבל סכסוכים כן, והם חיים הרבה אחרי המוות.

הכותבת הנה עו"ד במקצועה, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, עוסקת מזה 20 שנה בתחום דיני המשפחה, גירושין, ידועים בציבור, עיזבונות ירושות צוואות, ניהול עיזבונות, הסכמי ממון, מקרקעין וגישור.