ייפוי כוח מתמשך בימי קורונה

כולנו נמצאים בתקופה לא פשוטה שנכפתה עלינו בהפתעה, כל אחד עם עצמו ועם מחשבותיו.

בימים כתיקונם, תוך כדי חיי שגרה, עשייה ופעילות בלתי פוסקת,  יש הרבה נושאים שנזנחים הצידה כי הם נראים לנו רחוקים ולא רלבנטיים, וגם אם חשבנו פעם שהם חשובים- אנחנו לא מוצאים את הזמן ואת האנרגיות לטפל בהם.

כך, למשל, הנושא של ייפוי כוח מתמשך – מסמך שמאפשר לנו להחליט היום, כשאנחנו עדיין בריאים ומסוגלים לקבל החלטות עבור עצמנו, מי יטפל בנו, מי יקבל החלטות עבורנו בנושאי רכוש, בנושאי בריאות, בעניינים האישיים שלנו.

לפני שנכנס התיקון לחוק המאפשר לחתום על ייפוי כוח מתמשך, לא היתה לנו כל שליטה על כך ולמעשה מישהו אחר (האפוטרופוס שהיה מתמנה) היה מחליט עבורנו את כל ההחלטות החשובות,  מבלי שהיתה לנו יכולת להשפיע על ההחלטות או לומר מה היינו רוצים.

החלטות כמו – להמשיך לגור בבית ולא בדיור מוגן, להמשיך מנוי לעיתון, להבטיח שתטפל בי אישה ולא גבר (או ההפך), להמשיך לתת דמי כיס ומתנות לנכדים, למכור או לא למכור את הבית שלי וכד', כל אלה יכולות להיות היום בשליטתכם, במקום שמישהו אחר יחליט במקומכם.

על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך בימים כתיקונם, יש להיפגש פיזית עם עורך דין שעבר הכשרה לערוך ייפוי כוח מתמשך.

עם זאת, בתקופת חירום זו ונוכח הגבלות התנועה וצמצום המפגשים הפיזיים בין אדם לאדם, ונוכח חיוניות השירות דווקא בימים אלה, מאפשר האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, בתקופת החירום בלבד ועד להודעה אחרת, גם באמצעות היוועדות חזותית, למשל באפליקציה מסוג "זום" ודומיה.

זוהי הזדמנות מצוינת גם ללמוד קצת טכנולוגיה חדשה וגם לערוך ייפוי כוח מתמשך כשהתפנה לנו זמן לעסוק בו, לחשוב עם עצמנו מי היינו רוצים שיטפל בעניינים שלנו ואלו הנחיות היינו רוצים לתת לאותו מיופה כוח.

את כל ההסברים מעורך הדין ניתן לקבל באמצעות שיחת וידאו, כאשר עורך הדין חייב לשוחח אתכם על מנת ללמוד על כשירותכם ורצונכם, וכן לצפות בכם חותמים תוך תיעוד בכתב הן את השיחה אתכם והן את החתימה.

על אותו מסמך עליו חתמתם יש להחתים גם את מיופה הכוח (אחד או יותר) בו בחרתם, ויש להחתים את כולם על אותו מסמך, וזה אומר שיש להעביר את המסמך בין כלל הגורמים שעתידים לחתום על ייפוי הכוח באמצעות שליח או דואר או לעביר בעצמכם מאחד לשני.

עורך הדין יצפה בכם חותמים באמצעות הוידאו ויציין זאת במפורש על גבי ייפוי הכוח בשדה בטופס המקוון המיועד להתאמות המסמך לאדם עם מוגבלות.

המסמך שתקף הוא אך ורק אותו מסמך פיזי שכולל את כל החתימות המקוריות של הגורמים הרלבנטיים.

עורך הדין יגיש את ייפוי הכוח באופן מכוון בלבד , ביחד עם הצהרה כצרופה המפרטת את הדרך והמועדים בהם בוצעו שיחות הוידאו לעניין העריכה והחתימה על המסמך בידי הממנה ומיופה הכוח.

בתום תקופת החירום יש לקיים פגישה פיזית עם עורך הדין כדי לתקף את המסמך וזאת כדי לוודא את כשירות הממנה ואת מידת הבנתו ורצונו לחתום על המסמך.

עורך הדין יידרש להודיע לאפוטרופוס הכללי על קיומה של הפגישה עד תום התקופה שתקבע בהודעת האפוטרופוס הכללי. הפקדת המסמך תבוטל בדיעבד אם לא תשלח הודעת עורך הדין בתוך המועד האמור.

ככל שחלילה יקרה מקרה בגינו ייכנס ייפוי הכוח לתוקף לפני תום התקופה לקיום המפגש הפיסי עם הממנה, ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו גם ללא פגישה.

עותק פיזי יישלח לאפוטרופוס הכללי רק בתום תקופת החירום ולכן מומלך לחתום על מספר עותקים.

החל מיום 24/3/20 ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי וחובת ההפקדה הפיזית של מסמך המקור תידחה למועד שיפורסם ע"י האפוטרופוס הכללי.

ניתן לקבל אישור על הפקדה מקוונת, ובלבד שעורך הדין יצרף לטופס ייפוי הכוח המתמשך הצהרה הקובעת כי –

  • המסמך המקוון שהוגש זהה למסמך המקור החתום בידי הממנה ומיופה הכוח .
  • מסמך המקור שמור בידי עורך הדין.
  • עורך הדין מתחייב להגיש את מסמך המקור לאפוטרופוס הכללי כאשר האפוטרופוס הכללי יודיע על כך.

משלוח הצהרה של מיופה כוח בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ניתן לבצע באזור האישי באמצעות סיסמא או לאחד המיילים של האפוטרופוס הכללי לפי המחוז אליו אתם שייכים (תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע) בצירוף תעודת זהות של מיופה הכוח, טלפון, מייל וכל פרט אחר ליצירת קשר. אם יש מספר מיופי כוח, יש לשלוח צילום ת.ז של כולם, בצירוף כל הפרטים ליצירת קשר.

חשוב! אין להגיש ואין לשלוח את ההצהרה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי בתקופת החירום.

הודעה על ביטול של ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה

על הממנה לשלוח הודעה על הביטול לאחד המיילים לפי המחוז אליו הוא שייך, בצירוף צילום תעודת זהות, מס' טלפון ופרטים ליצירת קשר אם יידרש.

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח וכן את המועד בו נמסרה הודעת הביטול של הממנה למיופה הכוח.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי

הודעה על פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך עשוי לפקוע ממספר סיבות –

*ייפוי הכוח הוגבל לתקופה או שנכתב בו, למשל, שהוא יהיה בתוקף "עד שאתאושש מן הניתוח הצפוי לי"

*מיופה כוח שמבקש להתפטר מתפקידו ואינו מעוניין לשמש בתפקיד

*פטירת מיופה הכוח

*פטירת הממנה

*שלילת רישיון של מיופה הכוח (אם מדובר בעו"ד, רו"ח, רופא וכד')

*גירושין או פירוד בין בני זוג (אלא אם יש בייפוי הכוח מה שנקרא "פסקת התגברות" המותירה את מיופה הכוח – בן הזוג במקרה זה – בתפקידו גם לאחר גירושין או פרידה).

יש לשלוח הודעה לאחד המיילים לפי המחוז אליו אתם שייכים, בצירו, צילום תעודת זהות של מגיש ההודעה (הממנה או מיופה הכוח, לפי העניין) בציון מס' טלפון ופרטים ליצירת קשר עמו, אם יידרש.

אם עילת הפקיעה מתקיימת לפני שייפוי הכוח נכנס לתוקף – הממנה ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

אם העילה מתקיימת לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף – מיופה הכוח ימסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ומיופה הכוח, ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה.

אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח, אזי הוא צריך להודיע בכתב לממנה או לקרובו (ככל שהממנה אינו כשיר), שהוא לא מעונין לשמש כמיופה כוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

חשוב! אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

נצלו את הזמן הפנוי שניתן לנו בימים טרופים אלה כדי לעשות לעצמכם סדר בכל תחומי החיים – להחליט היום על מה שאולי לא תוכלו להחליט עליו מחר – זה יעשה טוב גם לכם וגם לכל הקרובים לכם.