בלוג

לא על הילד לבדו.

לא על הילד לבדו.

ניכור הורי, צמד מילים קשות שהטיפול בהן קשה עוד יותר. תוך כדי חורבן הבית, לא פעם הופך הילד לכלי הכי